Życie w Nowej Zelandii

Fauna i flora tego państwa jest równie niesamowita, jak jego wygląd. Kiedy Nowa Zelandia była częścią ogromnego lądu nazwanego Godwaną na jej terytorium pojawiły się charakterystyczne dla okolic rośliny i zwierzęta. Gdy część lądu odłączyła się od wielkiej Godwany i zaczęła samotnie dryfować w południowym kierunku, ewolucja życia zaczęła postępować w stopniu odmiennym niż w innych miejscach. W wyniku tego powstało wiele wyjątkowych gatunków charakterystycznych tylko dla tych okolic np. kiwi. Rośliny to w ponad 70 procentach gatunki endemiczne. W Nowej Zelandii bardzo powszechny jest chów owiec i bydła. Tu na jednego człowieka przypada 13 owiec.